Oceněná díla

Pátý ročník sklářské soutěže Sanssouci Junior Glass Match se uskutečnil v prostorách Spa Resortu Sanssouci v Karlových Varech ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2012. Zúčastnilo se ho celkem 48 studentů z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Ceny byly slavnostně předány v sobotu 31. 3. 2012.

Výsledky soutěže:

Kategorie starší (vyšší odborné a vysoké školy):

  1. místo: Ďuriš Peter, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  2. místo: Czepcová Irena, Fakulta umění a designu Univerzity J.E.Purkyně, Ústí nad Labem
  3. místo: Minxová Anna, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Kategorie mladší (střední školy):

  1. místo: Štefánková Barbora, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
  2. místo: Valko Richard, Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne
  3. místo: Bystrická Zuzana, Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne

Cena za řemeslné zpracování:
Martínková Markéta, Střední průmyslová škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

Zvláštní cena jury pod záštitou Spa Resort Sanssouci:
Bańka Kalina, Academy of Fine Arts and Design, Wroclaw

Autoři oceněných prací byli odměněni cenami, které věnovala společnost Imperial Karlovy Vary a.s. Všechny práce byly vystaveny po dobu soutěže v prostorách Spa Resortu Sanssouci. Výběr ze soutěžních exponátů byl vystaven v SunGallery od 21. dubna do 15. července 2012.


Galerie